Kvalitetssäkring

Alla filmer som distribueras av Filmer för alla är kvalitetssäkrade, vilket betyder att produktionerna har blivit faktagranskade och kvalitetssäkrade av tredje part. Som tredje part räknas oberoende organisation, myndighet eller yrkeskunnig/expert inom de ämnen som avhandlas i respektive film.